Dịch vụ

Tổng quan các dịch vụ của Oris

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chất lượng cao

Mặc dù y học về phổi chỉ bắt đầu phát triển như một chuyên khoa y tế vào những năm 1950.

Một trong những khám phá quan trọng đầu tiên liên quan đến lĩnh vực phổi học là việc phát hiện ra tuần hoàn phổi. Ban đầu, người ta cho rằng máu đến phía bên phải của tim sẽ đi qua các ‘lỗ chân lông’ nhỏ trong vách ngăn vào phía bên trái để được oxy hóa, theo lý thuyết của Galen; tuy nhiên, việc phát hiện ra tuần hoàn phổi bác bỏ lý thuyết này.

Bệnh về phổi

Một trong những cách phân loại chính là giữa các loại thuốc phân tử nhỏ truyền thống; thường có nguồn gốc từ tổng hợp hóa học.

Xem chi tiết

Bệnh về phổi

Một trong những cách phân loại chính là giữa các loại thuốc phân tử nhỏ truyền thống; thường có nguồn gốc từ tổng hợp hóa học.

Xem chi tiết

Bệnh về phổi

Một trong những cách phân loại chính là giữa các loại thuốc phân tử nhỏ truyền thống; thường có nguồn gốc từ tổng hợp hóa học.

Xem chi tiết

Bệnh về phổi

Một trong những cách phân loại chính là giữa các loại thuốc phân tử nhỏ truyền thống; thường có nguồn gốc từ tổng hợp hóa học.

Xem chi tiết

Bệnh về phổi

Một trong những cách phân loại chính là giữa các loại thuốc phân tử nhỏ truyền thống; thường có nguồn gốc từ tổng hợp hóa học.

Xem chi tiết

Bệnh về phổi

Một trong những cách phân loại chính là giữa các loại thuốc phân tử nhỏ truyền thống; thường có nguồn gốc từ tổng hợp hóa học.

Xem chi tiết

Bệnh về phổi

Một trong những cách phân loại chính là giữa các loại thuốc phân tử nhỏ truyền thống; thường có nguồn gốc từ tổng hợp hóa học.

Xem chi tiết

Bệnh về phổi

Một trong những cách phân loại chính là giữa các loại thuốc phân tử nhỏ truyền thống; thường có nguồn gốc từ tổng hợp hóa học.

Xem chi tiết

Trong lịch sử, các loại thuốc được phát hiện thông qua việc xác định thành phần hoạt chất từ các phương thuốc truyền thống hoặc do khám phá tình cờ. Thư viện hóa học sau này của các phân tử nhỏ tổng hợp.

Trần Thu HàTrưởng phòng kinh doanh

Đăng ký nhận tin

Bạn và những người đăng ký trong danh sách này sẽ được ưu tiên nhận được các thông tin mới nhất. Bao gồm tin tức hữu ích, khuyến mại, tin công ty,…