Đội ngũ bác sĩ

Danh sách đội ngũ bác sĩ tại Oris

Filter By
All

Joshua Clark

Anesthesiologist

Steven Jacob

Anesthesiologist

Emma Bunton

Allergist

Emily Haden

Neurosurgeon

Thomas Paul

Allergist

David James

Anesthesiologist

Zhala Conner

Allergist

Nicholas Pepe

Allergist

Tyler Kyle

Neurosurgeon

Được chứng nhận

bởi các cơ quan kiểm định lớn nhất và uy tín nhất

Một trong những khám phá quan trọng đầu tiên liên quan đến lĩnh vực phổi học là việc phát hiện ra tuần hoàn phổi. Ban đầu, người ta cho rằng máu đến tim phải sẽ đi qua một nhánh nhỏ

0
Bác sĩ
0+
Bệnh nhân
0
Giường bệnh
0
Giải thưởng

Câu hỏi thường gặp

Chi phí điều trị là bao nhiêu?

Xa xôi, đằng sau những ngọn núi, xa các quốc gia Vokalia và Consonantia, có những văn bản mù quáng. Tách ra, họ sống ở Bookmar ksgrove ngay bờ biển Semantics, một đại dương ngôn ngữ rộng lớn. Một dòng sông nhỏ tên Duden chảy qua.

Nếu tôi gặp khó khăn trong việc thanh toán các chi phí của mình thì sao?

Xa xôi, đằng sau những ngọn núi, xa các quốc gia Vokalia và Consonantia, có những văn bản mù quáng. Tách ra, họ sống ở Bookmar ksgrove ngay bờ biển Semantics, một đại dương ngôn ngữ rộng lớn. Một dòng sông nhỏ tên Duden chảy qua.

Điều gì xảy ra với sổ khám bệnh của tôi?

Xa xôi, đằng sau những ngọn núi, xa các quốc gia Vokalia và Consonantia, có những văn bản mù quáng. Tách ra, họ sống ở Bookmar ksgrove ngay bờ biển Semantics, một đại dương ngôn ngữ rộng lớn. Một dòng sông nhỏ tên Duden chảy qua.

Làm cách nào để sử dụng ví điện tử của tôi để thanh toán hóa đơn bệnh viện?

Xa xôi, đằng sau những ngọn núi, xa các quốc gia Vokalia và Consonantia, có những văn bản mù quáng. Tách ra, họ sống ở Bookmar ksgrove ngay bờ biển Semantics, một đại dương ngôn ngữ rộng lớn. Một dòng sông nhỏ tên Duden chảy qua.