Ford Ra Mắt Phiên Bản Đặc Biệt Siêu Xe Ford GT - CAMERA 360 ORIS