Tại Brazil vào tháng 11 Toyota C-HR sẽ ra mắt - CAMERA 360 ORIS