Thêm phân khúc xe 7 chỗ với Nissan Serena 2016 - CAMERA 360 ORIS