Từ 1/11/2016 xe bán tải có thể vượt phải trên đường một chiều - CAMERA 360 ORIS