Việt Nam chào đón Lamborghini LP750-4 Aventador SV đầu tiên - CAMERA 360 ORIS