BOTOX – FILLER

Tổng quan về tiêm botox

Botulinum toxin (Botox) là tên của thành phần protein tinh chất được chiết xuất từ 1 loại vi sinh dùng trong da liễu thẩm mỹ. Tiêm botox là phương pháp…
Menu